Notowania spóki IMAGIS S.A. na rynku NEWCONNECT

IMG
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Dostępne w godzinach pracy Giełdy Papierów Wartościowych.

 

Grupa kapitałowa IMAGIS S.A.

 

 

Dokumenty korporacyjne

 

Status spółki

Statut Spółki IMAGIS S.A.

Dokument Informacyjny Spółki IMAGIS S.A.

Dokument Informacyjny Spółki IMAGIS S.A.

Akcjonariat