Notowania spóki IMAGIS S.A. na rynku NEWCONNECT

IMG
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Dostępne w godzinach pracy Giełdy Papierów Wartościowych.

 

Grupa kapitałowa IMAGIS S.A.

 

 

Dokumenty korporacyjne

 

Status spółki

Statut Spółki IMAGIS S.A.

Dokument Informacyjny Spółki IMAGIS S.A.

Dokument Informacyjny Spółki IMAGIS S.A.

Akcjonariat

 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w głosach na WZ
Magna Polonia S.A.* 41 739 243 67,91% 41 739 243 67,91%
Skarb Państwa** 11 155 041 18,15% 11 155 041 18,15%
Pozostali (poniżej progu 5%) 8 563 972 13,93% 8 563 972 13,93%
SUMA 61 458 256 100,00% 61 458 256 100,00%
*/ poprzez spółki: Magna Polonia Sp. z o.o. oraz Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A.
**/  Naczelnicy I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego oraz II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego