• Raport Bieżący Nr 02 Rok 2016 - Zawarcie istotnych umów
  Icon application/pdf

 • Raport Bieżący Nr 01 Rok 2016 - Ustanowienie zastawu
  Icon application/pdf

 • Raport Bieżący Nr 38 Rok 2015 - Zawarcie istotnych umów
  Icon application/pdf

 • Raport Bieżący Nr 37 Rok 2015 - Nabycie istotnych aktywów przez spółkę zależną
  Icon application/pdf

 • Raport Bieżący Nr 36 Rok 2015 - Zakończenie postępowania upadłościowego
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 34 rok 2015 - decyzja Dyrektora UKS
  Icon application/pdf

 • Raport Bieżący Nr 33 Rok 2015 - Oddalenie wniosku o upadłość
  Icon application/pdf

 • Raport Bieżący Nr 32 Rok 2015 - Wypowiedzenie umowy doradcy
  Icon application/pdf

 • Raport Bieżący Nr 31 Rok 2015 - Ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 30 rok 2015 - Wypowiedzenie umowy o kredyt
  Icon application/pdf

 • Raport Bieżący nr 29 Rok 2015 Złożenie wniosku o upadłość
  Icon application/pdf

 • Raport Bieżący Nr 28 Rok 2015 - Oddalenie zażalenia
  Icon application/pdf