• RB 08/2017 ESPI Uprawomocnienie się układu
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 7/2017 EBI Zwołanie walnego zgromadzenia
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 7/2017 ESPI - Zwołanie walnego zgromadzenia
  Icon application/pdf

 • Zał. do raportu bieżącego nr 7/2017 ESPI - Ogłoszenie o zwołaniu
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu nr 7/2017 ESPI Projekty uchwał
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu bieżącego 7/2017 Ogłoszenie o zwołaniu
  Icon application/pdf

 • Zał. do Raportu bieżącego nr 7/2017 EBI - Projekty uchwał
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 4/2017 EBI Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 6/2017 ESPI - Wyrok w sprawie o zapłatę
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 05/2017 Espi - Oddalenie skargi Emitenta
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący 04/2017 ESPI Zatwierdzenie układu
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący 3/2017 ESPI - Odroczenie terminu zatwierdzenia układu
  Icon application/pdf