• Raport bieżący nr 6/2018 (ESPI) - Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 5/2018 (ESPI) - Wniesienie pozwu
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 7/2018 (EBI) - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Icon application/pdf

 • Załącznik do Raportu bieżącego nr 7/2018 (EBI) - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raport bieżącego nr 7/2018 (EBI) - Projekty uchwał na ZWZA
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 4/2018 (ESPI) - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Icon application/pdf

 • Załącznik do raportu bieżącego nr 4/2018 (ESPI) - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
  Icon application/pdf

 • Załącznik do Raportu bieżącego nr 4/2018 (ESPI) - Projekty uchwał ZWZ
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 3/2018 (ESPI) - Podpisanie umowy kredytowej przez spólkę zależną
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 2/2018 (ESPI) - Wniesienie pozwu w związku z odmową wypłaty odszkodowania przez TUiR Allianz Polska S.A.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 1/2018 (ESPI) - Oddalenie apelacji pozwanego
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 2/018 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.
  Icon application/pdf