• Raport bieżący nr 15/2017 (ESPI) - Wyrok Sądu Okręgowego w sprawie uchwały NZW z 08.04.2015 r.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 14/2017 (ESPI) - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 10/2017 (EBI) - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący Nr 13/2017 Espi - Decyzja o odmowie wypłaty odszkodowania w związku z utratą wartości udziałów byłej spólki zależnej
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący Nr 12/2017 (ESPI) - Decyzja o odmowie wypłaty odszkodowania
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 11/2017 (ESPI) - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR
  Icon application/pdf

 • Zał. do RB 11/2017 (ESPI) Zawiadomienie Magna Inwestycja SKA
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 10/2017 (ESPI) - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
  Icon application/pdf

 • Zał. do RB 10/2017 (ESPI) Zawiadomienie Magna Polonia S.A.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący RB 9/2017 (ESPI) - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na WZ
  Icon application/pdf

 • Zał. do RB 9/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na WZ po
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący RB 8/2017 Uchwały podjęte na walnym zgromadzeniu w dniu 30.06.2017 (EBI)
  Icon application/pdf