• Raport bieżący nr 11/2019 Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
  Icon application/pdf

 • Załącznik do RB 11/2019 (ESPI) Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 10/2019 (ESPI) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
  Icon application/pdf

 • Załącznik do RB nr 10/2019 (ESPI) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 15/2019 (EBI) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany w statucie
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 14/2019 (EBI) - Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2019-2020
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 13/2019 (EBI) - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 9/2019 (ESPI) - Zawarcie umowy potrącenia części wierzytelności
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 8/2019 (ESPI) - Podjęcie uchwały ws. emisji akcji w ramach kapitału docelowego
  Icon application/pdf

 • Załacznik do RB nr 8/2019 (ESPI) - Uchwała ws. emisji akcji w ramach podwyższenia kapitału docelowego
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 7/2019 ESPI - Podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu spółki zależnej Emapa S.A.
  Icon application/pdf

 • Raport bieżący nr 6/2019 (ESPI) - Informacja o przewidywanym wzroście wyniku finansowego Spółki
  Icon application/pdf